Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Over S☼N

 

S☼N heeft als doel huurders een levensloop bestendige woning
te bieden in een plezierige woonomgeving.

Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek is bij notariële akte in 1974 opgericht. S☼N heeft, in principe, als doel het verschaffen van seniorenhuisvesting en indien nodig verzorging. Het bestuur heeft getracht dit doel te bereiken middels de bouw van wooncentrum De Dertienhuizen, Marijke Staete en De Rotonde. De appartementencomplexen zijn in principe bedoeld voor senioren (55+), maar worden inmiddels bewoond door jong én oud. Met deze appartementencomplexen wordt getracht een aantal voorzieningen samen te brengen, waardoor uitbreiding van de plaatselijke vormen van hulp- en dienstverlening mogelijk wordt gemaakt. S☼N wil daarmee de voorwaarden scheppen, die nodig zijn om de zelfstandigheid van ouderen zolang mogelijk te handhaven en hen bovendien een gevoel van veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid te geven.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van S☼N verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en zorgt dat het doel van S☼N wordt bereikt. S☼N werkt zonder winstoogmerk. Momenteel telt het bestuur drie leden:

De heer J. Koutstaal, (interim-) voorzitter

De heer J.A.G. Berk, penningmeester

De heer F. Wink, bestuurslid                                                     

Mevrouw S.W. Honkoop, bestuurslid   

Vergaderingen
Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand.

Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek

-SON - Recreatiezaal