Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Tien jaar De Dertienhuizen

Datum: 29 september 1987.
NEDERLEK • Woensdag 30 september 1987 viert De Dertienhuizen het feit dat tien jaar geleden dit Wooncentrum voor Ouderen werd geopend.

Op 2 december 1974 werd aan het bestuur van de Stichting Bejaardenvoorzieningen vergunning verleend voor de bouw van een Serviceflat aan de Landzichtstraat.

Wat ging daaraan vooraf?
In 1973 bleek dat de bouw van een verzorgingstehuis in Krimpen aan de Lek vrijwel uitgesloten moet worden geacht. In diverse politieke organisaties, kruisverenigingen en maatschappelijke instellingen werd overlegd welke mogelijkheden er resteerden om toch een voorziening te treffen voor de ouderen ter plaatse.
Men wilde woningen bouwen warin een aantal ondersteuningsfunkties aanwezig waren zoals een keuken en een recreatiezaal als ontmoetingslokaliteit ook voor mensen die niet in het gebouw wonen.
In eerste instantie werd gedacht aan het terrein naast de 16 bejaardenwoningen van de Landelijke Stichting Bejaardenbouw aan de Rijstraat.
Dit bleek te klein en vervolgens richtte de aandacht zich op de plaats nabij het verenigingsgebouw de Rotonde. Daar stonden 13 woningen aan de Landzichtstraat.
Vanwege de slechte staat waarin deze woningen verkeerden was al besloten deze af te breken en de bewoners elders te huisvesten.
Dit ging niet probleemloos omdat deze bewoners veel vrijheid genoten en een zeer lage huurprijs betaalden.
Hiermee is gelijk de naam van het huidige gebouw verklaard: De Dertienhuizen. Het bestemmingsplan voorzag niet in de bouw van een serviceflat en iedereen werd in de gelegenheid gesteld om bezwaren in te dienen tegen de bouw van deze huisvestigingsvoorziening voor bejaarden.
Hiervan werd – gelukkig voor de Stichting – geen gebruik gemaakt.
De provincie had alleen opmerkingen over de wijze waarop de parkeerplaatsen waren geprojekteerd rond de 66 woningen.
Daarna werd het groene licht gegeven en door de aannemer – bouwbedrijf Fraanje b.v. – en de architect – Fiolet Limburg – werden de laatste zaken afgewerkt om de eerste paal te kunnen slaan. Dit vond plaats door de heer F. Brard, hoofd van het bureau woningbouw van de provinciale griffie. De bouwkosten bedroegen ruim ƒ 5.000.000,-.

Waarom werd de bouw van de 66 bejaardenwoningen op dat moment zo aanbevolen:
1. De woonvorm werd gezien als een schakel tussen de bejaardenwoningen en het verzorgingstehuis;
2. De inwoners kunnen langer in de vertrouwde woonomgeving blijven waar men is geboren of lang heeft gewoond en waar men veel mensen kent;
3. De bewoners van het gebouw kunnen langer hun zelfstandigheid bewaren.

Al deze argumenten werden door de rijksoverheid onderschreven en de financiële steun aan de mensen die de huursom niet konden betalen werd toegezegd.

Centrumfunctie
In De Dertienhuizen is de laatste jaren een ontwikkeling gaande waarbij allerlei belangrijke functies voor het dorp in dit gebouw worden gehuisvest.
Zo is het maatschappelijk werk hier gehuisvest, zijn er open ouderenwerktentoonstellingen in de hal.
Ook zijn er twee tandartsen die hun praktijk hebben op de benedenverdieping. Ook het Kruiswerk is in het wooncentrum gevestigd.
Zo ziet men steeds meer diversiteit in dit “gemeenschapshuis”. Voert de gemeente de spreuk “Het is goed en groen wonen in Nederlek”. Van de Dertienhuizen kan zondermeer worden gezegd dat het goed en groen wonen is in het midden van Krimpen aan de Lek. Naast de Dertienhuizen is de Rotonde waar veel aktiviteiten worden ontwikkeld en aan de andere zijde van de Dertienhuizen wordt de bibliotheek van Krimpen aan de Lek ingericht. Het winkelcentrum is op loopafstand aanwezig, net als de openbaar vervoervoorziening.
Kortom voor ouderen is het ideaal wonen in De Dertienhuizen.

 

SON - Nederlek Nieuws 1987

 

Bron: Nederlek Nieuws nummer 30 – 3e jaargang, 29 september 1987.