Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Geslaagd openingsfeest kindcentrum Krimpen aan de Lek

Datum: 7 juli 2009.
KRIMPEN AAN DE LEK • Op zaterdag 27 juni 2009 is het kindcentrum Krimpen aan de Lek officieel geopend.

SON - OpeningsfeestWethouder R.P.A. van de Haterd mocht samen met de kinderen van peuterspeelzaal ’t Krielhok en kinderdagverblijf Alles Kids de officiële handeling uitvoeren. Met het oplaten van ballonnen is het kindcentrum op feestelije wijze geopend.

Na deze officiële opening konden de kinderen samen met hun ouders een voorstelling van clown Noni beleven. De overige genodigden werden uitgenodigd in de peuterspeelzaal om te luisteren naar enkele toespraken.

Wethouder R.P.A. van de Haterd: “De Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek wilde de wens naar woonruimte voor senioren vervullen op de plaats van het voormalige verenigingsgebouw De Rotonde. In 2004 zijn de eerste gesprekken over de ideeën van herontwikkeling gevoerd met peuterspeelzaal ’t Krielhok en de Stichting Kinderopvang Nederlek. Uiteindelijk is besloten een multifunctioneel complex te realiseren waar plaats is voor zowel senioren als kinderen. Om ruimte te maken voor het nieuwe complex moesten onder andere verenigingsgebouw De Rotonde, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal gesloopt worden. De verenigingen en de kinderen moesten gedurende de bouw tijdelijk gehuisvest worden. Dit was een hele klus, maar uiteindelijk zijn we er met elkaar in geslaagd en hebben de kinderen en leidsters zowel aan het Baken als de Tuinstraat een hele goede tijd gehad. Nu vieren we met elkaar dat het definitieve onderkomen voor de kinderen gereed is. Er is door de leidsters en de bestuursleden de afgelopen tijd veel werk verricht. Ik feliciteer de kinderen, ouders en personeelsleden nu van harte met dit mooie onderkomen en hoop dat iedereen zich hier snel thuis zal voelen!”

Mevrouw A. Hartog-Liedorp is voorzitter van zowel de Stichting Peuterspeelzaal ’t Krielhok als de Stichting Kinderopvang Nederlek. Ook is zij secretaris van de Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek (S☼N): “Voor u staat een heel trots voorzitter van de peuterspeelzaak en de kinderopvang. Beide stichtingen hebben sinds de oprichting in 1971 (peuterspeelzaal) en 1990 (kinderopvang) al heel wat verhuizingen meegemaakt. Toe de gemeente in de zomer van 2004 ons informeerde over het voornemen om een kindcentrum te integreren in het bouwplan van de S☼N, kwamen wij dan ook met onze bedenkingen en eisen. Gelukkig werd ons een luisterend oor geboden en konden we gezamenlijk een programma van eisen opstellen. In september 2007 kon de eerste paal voor de nieuwbouw worden geslagen. Daarna volgde nog heel veel overlegmomenten met de architect, gemeente en Slappendel Bouwparticipatie. Na de voorspoedige bouw verhuisden de kinderen eind mei en begin juni jl. naar hun nieuwe onderkomen. Er is door onze directie, hoofdgroepleidsters, groepsleidsters, huishoudelijk medewerksters, bestuursleden en hun familieleden heel veel werk verzet rondom de verhuizing. Wij werken met elkaar aan de toekomst van de kinderen die ons worden toevertrouwd. Wij kunnen deze kinderen een warm en veilig plekje bieden!”

Namens Venster Architekten, de ontwerper van het gehele multifunctioneel gebouw, sprak de heer N. Knipscheer, architect: “Het project geeft ruimte aan veel verschillende functies en vormt daarmee een markant gebouw op een centrale plek in Krimpen aan de Lek. Tijdens het ontwerpproces hebben we goed contact gehad met de gemeente, S☼N, peuterspeelzaal en kinderopvang. We hebben met genoegen en plezier gewerkt aan deze opdracht en zijn dan ook erg blij met het eindresultaat.”

Mevrouw A.A. van de Broek-Vermeulen bood als voorzitter van de Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek de kinderopvang en peuterspeelzaal een envelop met inhoud aan.

Na de woorden van de betrokken partijen werd er een toost uitgebracht.

 

Bron: www.issuu.com