Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Huizen wooncentrum in maart beschikbaar

Datum: 18 februari 1977.
KRIMPEN AAN DE LEK • Het bestuur van de stichting bejaardenvoorzieningen te Krimpen aan de Lek denkt half maart gereed te zijn met de verdeling van de bejaardenwoningen in het wooncentrum de dertienhuizen.

Een toewijzingscommissie is bezig met het benaderen van de inschrijvers, teneinde tot een zo bevredigend mogelijke verdeling van de huizen te komen. Volgens het bestuur zullen echtparen en alleenstaanden in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar een comfortabele woonruimte kunnen betrekken.

Daar veel Krimpense ingezetenen zich hebben laten inschrijven, kan het zijn dat er een wachtlijst ontstaat. De reden hiervan is dat niet alleen inwoners van Krimpen zich kunnen laten inschrijven, maar ook personen die vroeger in deze gemeente woonden. Hetzelfde geldt voor ouders van wie de kinderen in Krimpen wonen en voor bejaarde mensen uit de streek die zich tot deze gemeente aangetrokken voelen.
Het bestuur betreurt het, dat bij velen de gedachte leeft als zou het complex de dertienhuizen als verzorgingscentrum dienst gaan doen, waardoor men in zekere mate een deel van de zelfstandigheid of vrijheid kwijt raakt. Niets is echter minder waar. Het is juist de bedoeling dat de bejaarden zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, maar daarnaast wel een gevoel van veiligheid of geborgenheid krijgen. Het bestuur wijst er met klem op, dat de dertienhuizen een wooncentrum is en geen dienstencentrum. In geval van ziekte kan er wel bij de officiële instanties – zoals nu ook regelmatig in de gemeente door bejaarden wordt gedaan – aangeklopt worden voor hulp. Ook is het mogelijk, dat tegen een geringe vergoeding warme maaltijden worden verstrekt. Een huismeester zal in het wooncentrum de bewoners met raad en daad bijstaan.
Feitelijk is het betrekken van een huis in het wooncentrum een verhuizing van meestal een minder geriefelijk huis naar een woning, waar de huishoudelijke beslommeringen tot een minimum worden beperkt. Ook het eigen meubilair verhuist mee en de bewoners van de dertienhuizen zullen ook hun eigen potje blijven koken. Men zal visite kunnen ontvangen en kunnen uitgaan zoals men dat gewend was. Loge’s dienen een kleine vergoeding te betalen. Kortom, men kan zijn eigen gangetje gaan in de zekerheid, dat er een centrale alarminstallatie is in alle vertrekken.
Hoewel het centrum geen verzorgingsfunctie krijgt, hoopt het bestuur wel op een aanbod van vrijwilligers, die desgewenst de bewoners kunnen bijstaan met allerlei karweitjes, zoals het doen van boodschappen.
Artsen, pedicure en wijkverpleegsters houden regelmatig spreekuur in het centrum en verder wordt de stichting gezinsverzorging er ondergebracht. De plaats van het wooncentrum is goed gekozen; het ligt dermate centraal dat de bushalte, het gemeentehuis, het postkantoor, kerk en winkels in de onmiddellijke nabijheid zijn. Er is een fraai uitzicht, terwijl een grote tuin en een recreatiezaal mogelijkheden bieden tot het verstevigen van de contacten.
Het wooncentrum omvat vier woonlagen  met totaal 67 woningen, onderverdeeld in een-, twee- en driekamerwoningen, als ook rolstoelwoningen. De etages zijn te bereiken met behulp van een speciaal op bejaarden afgestemde liftinstallatie. Bergingen zijn in de kelder. De eenkamerwoningen bevatten een woon/slaapkamer, keuken, hal, douche, toilet, berging en balcon. De tweekamerwoningen hebber daarnaast een aparte slaapkamer en de driekamerwoningen twee aparte slaapkamers. In elke keuken wordt electrisch gekookt en de centrale verwarming kan men naar eigen believen regelen. Er is een centraal antennensysteem en ook is aansluiting op het telefoonnet mogelijk.

 SON - Schoonhovense krant

Bron: Schoonhovense krant, Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht, vrijdag 18 februari 1977 – jaargang 108 nummer 21.