Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Oudste bewoner opende bejaardencentrum De Dertienhuizen

Datum: 5 oktober 1977.
KRIMPEN AAN DE LEK • De Dertienhuizen wooncentrum voor bejaarden van de Stichting Bejaardenvoorzieningen, gebouwd aan de Landzichtstraat is vrijdag officieel geopend.

SON - WandkleedDaarmee is de gemeente een wooncentrum rijker geworden, dat in alle opzichten de toets der kritiek kan doorstaan. Het wooncentrum bestaat uit 4 woonlagen met totaal 65 2- of 3-persoonswoningen.
Wat direct bij het binnenkomen opvalt is de stijlvolle hal met daaraan grenzend prachtig gelegen recreatiezaal, die voor velerlei doeleinden gebruikt kan worden, maar vooral dienst doet als dagelijks ontmoetingscentrum voor de bewoners, die eventueel er gezellig een kopje koffie kunnen drinken. Om vele instanties, de bewoners en de inwoners van de gemeente in de gelegenheid te stellen met De Dertienhuizen kennis te maken, had het stichtingsbestuur de gehele dag er voor uitgetrokken.
In de ochtenduren waren het in de eerste plaats de bewoners die in de recreatiezaal met het algemeen bestuur bijeenkwamen. Men begon met een paar kopjes koffie met wat er bij en toen kon het feest beginnen. Het was voorzitster mejuffrouw Drs. P.C. van Halewijn die een welkomstwoord sprak. Het is geen eenvoudige opgave geweest vertelde ze De Dertienhuizen te doen bouwen. Krimpen kende niet anders dan wat bejaardenwoningen. Er zijn vele plannen geweest, die niet tot uitvoerig konden komen. Het werd een wooncentrum. Tot de bewoners zei ze, veel zal van u zelf afhangen wat u van dit wooncentrum maakt. U als ouderen komt een stukje rust toe. Zij verzocht daarna de oudste, de 90-jarige bewoner de heer J. Gorree haar, met alle aanwezigen te willen volgen naar de hal om daar er officiële openingshandeling, een wandkleed onthullen. Onder gespannen aandacht knipte de heer Gorree een touwtje door en de O’s en de A’s waren niet van de lucht toen het prachtige grote wandkleed zichtbaar werd. Het is een pronkstuk voor het wooncentrum, niet alleen wegens de voorstelling, maar ook de manier waarop het werd vervaardigd. Mevrouw H. Stinis-Poots vertelde er bij, dat het wandkleed een ontwerp is van mevrouw Jeanne Heide-van Gool uit Cappelle aan den IJssel. Het is vervaardigd door de drie plaatselijke vrouwenorganisaties, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond en de Rooie vrouwen, die gezusterlijk de handen ineen hebben geslagen. Vijfendertig vrouwen hebben aan dit wandkleed gewerkt, dat bestaat uit 32 blokken. Het hoofdmotief de schakels, die met elkaar een keten vormen, doet aldus mevrouw Stinis denken waarop de bewoners met elkaar als goede buren gaan samenwonen. Naast dit hoofdmotief zijn er door het gehele wandkleed heen elementen uit de geschiedenis van de gemeente verwerkt. De benodigde materialen werden kosteloos ter hand gesteld door C. Stinis Krimpen B.V. In de recreatiezaal complimenteerde burgemeester A. van Dienst de bewoners en bestuur met De Dertienhuizen. Dit centrum is een uitkomst voor ons dorp, erkende hij. Naast vele Krimpenaren, wonen er ook ouderen die in het verleden bindingen hebben gehad met de gemeente. Het is bijzonder waardevol meende hij, dat oudere inwoners ook in de gemeente kunnen blijven wonen. Het werk van de Stichting Bejaardenvoorziening wordt door de dorpsgemeenschap ter zeerste gewaardeerd.
De heer L. Helleman sprak als voorzitter van de bewonerscommissie. We zullen, zei hij, een sfeer moeten scheppen van verdraagzaamheid, denken aan de zieken en alleenstaande. De bedoeling daarbij is regelmatig bij elkaar te zijn in de recreatiezaal, om zo de eenzaamheid van de alleenwonende mensen te doorbreken. De bewoners hebben een bedrag van ƒ 461,75 ingezameld, waarvan hij ƒ 350,- aan de Stichting overhandigde voor het kopen van een passend geschenk.
– In de middaguren kwamen de kinderen van de hoogste klassen namens het gemeentebestuur aan de bewoners een bloemetje aanbieden. Wethouder K. Groenendijk bood namens het gemeentebestuur de inrichting van de patio aan, de beplanting van de binnentuin. Daarna volgde een druk bezochte receptie en voerden vele sprekers het woord.
– In de avonduren was er Openhuis en bracht de muziekvereniging Cresendo een serenade, zodat rond tien uur de rust weer keerde in het wooncentrum De Dertienhuizen.

Voorzienigen
– Elke woning is voorzien van een keuken, waarin elektrisch gekookt moet worden.
– Er is een centrale verwarming, met warmwatervoorzieningen.
– De ramen van de woningen zijn voorzien van dubbel glas.
– Er is een speciale, op bejaarden afgestemde liftinstallatie.
– Elke woning kan (voor eigen rekening) op het telefoonnet worden aangesloten.
– Er is een centraal antennensysteem.
– In het centrum is een centrale alarminstallatie, waarmee de bewoners in noodgevallen dag en nacht hulp kunnen inroepen.

Fiolet-Limburg Buro voor Architektuur en Stedebouw waren de ontwerpers. Het werd gebouwd door het Bouwbedrijf Fraanje van Ridderkerk. De bouwkosten zijn rond 7 miljoen gulden. De eerste paal werd geslagen op 21 november 1975.

SON - IJssel en Lekstreek 1977

 

DD Terugblik

Bron: De IJssel- en Lekstreek, woensdag 5 oktober 1977 – 40 en uit het archief van Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek.