Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Recreatiezaal De Dertienhuizen kreeg al rol bij de jumelage

Datum: 6 juli 1977.
KRIMPEN AAN DE LEK • Het al goeddeels in gebruik genomen, maar nog niet officieel geopende, wooncentrum voor bejaarden De Dertienhuizen te Krimpen aan de Lek kreeg in het weekeinde al de eerste rol te vervullen toen een recreatief gedeelte van de uitwisseling Eschenstruth – Krimpen aan de Lek zich daar afspeelde.  

SON - De IJssel en Lekstreek 1977 6 1In het kader van de uitwisseling, die tussen beide gemeenten tot stand kwam, zijn over en weer al talrijke bezoeken gebracht. Deze maal waren Duitse gasten in Krimpen aan de Lek. De goede ontwikkeling van de jumelage voortzettend was het niet de bedoeling weer allerlei manifestaties aan het bezoek te verbinden, maar zat de opvatting voor nader met Krimpen aan de Lek, zijn bewoners en de omgeving kennis te maken. Zo is het bezoek ook verlopen, maar nu Eschenstruth een gemengd zangkoor had afgevaardigd lag het voor de hand, dat ook enkele malen gezongen zou worden in ongedwongen sfeer. Dat nu met name is in de recreatiezaal van De Dertienhuizen gebeurd en de talrijke inwoners en bezoekers beleefden er veel genoegen aan. Iets officieels was er wel en dat was toen voorzitter W.H. Ströpke van de Krimpense Jumelagecommissie mej. drs. P.C. van Halewijn als spreekster aankondigde in haar kwaliteit als presidente van de Stichting Wooncentrum De Dertienhuizen. Zij kon aan deze eerste “ontspanningsavond” niet voorbij gaan; heette Duitse zangers en zangeressen alsmede de talrijke aanwezige inwoner en bezoekers welkom en sprak de hoop uit, dat avonden van deze soort in de toekomst meer in het centrum zouden worden gehouden. (“Dat doen we zeker”, zei voorzitter W. Eerland van de gemengde zangvereniging Krimpen aan de Lek ons later). Namens de Jumelagecommissie sprak de heer Ströpke nog een welkomswoord, maar dat is in de sfeer van de uitwisseling al nooit officieel meer, en namens de Duitse gasten antwoordde de heer Erich Klinge. Bij deze gelegenheid overhandigde deze een fraai tinnen wandboord en gezien de ambiance bood de heer Ströpke spontaan aan het bord een plaats in het wooncentrum te geven. Toen was het woord aan het koor, dat met een aantal overwegend lichtvoetige volksmelodieën uitstekend voor de dag kwam. Na een uur werd de bijeenkomst beëindigd en gingen gasten en pleegouders huns weegs. Het was een geanimeerde uittocht, want na de aankomst van de gasten op vrijdag was weer de goede sfeer ontstaan, die de verhoudingen altijd kenmerkt. De gasten waren met hun oriënterend oogmerk vooral op de pleegouders aangewezen, die zich echter voortreffelijk van hun taak hebben gekweten. De volgende morgen, al zeer bijtijds, vertrokken de gasten voor een toeristische thuisreis, ervaringen rijker, die de uitwisselingsgedachte zeker zullen bevorderen. In oktober bezoekt turnjeugd van Sparta Eschenstruth en hen en de begeleiders is al bij voorbaat een goed onthaal toegezegd.

SON - De IJssel en Lekstreek 1977 6 3

SON - De IJssel en Lekstreet 1977 6 2

Bron: De IJssel- en Lekstreek, woensdag 6 juli 1977 – 27.