Verhuizing?
pro moverz verhuizingen
Uw huis verkopen?
wij kopen huizen

Wooncentrum voor bejaarden “De Dertienhuizen” te Krimpen aan de Lek

Datum: 28 januari 1986.
NEDERLEK • Bij notariële akte van 9 oktober 1974 werd opgericht de Stichting Bejaardenvoorzieningen met als doel aan bejaarden huisvesting en indien nodig verzorging te verschaffen.

Het bestuur heeft getracht dit doel te bereiken door de bouw van het wooncentrum voor bejaarden en het samenbrengen daarin van een aantal voorzieningen, waardoor uitbreiding van de plaatselijke vormen van hulp- en dienstverlening mogelijk wordt gemaakt.
De Stichting wil daarmee de voorwaarden scheppen, die nodig zijn om de zelfstandigheid van de bejaarden zolang mogelijk te handhaven en hen bovendien een gevoel van veiligheid, geborgenheid en onafhankelijkheid te geven.
Het wooncentrum dat in 1977 in gebruik werd genomen heeft een-, twee- en driekamer- en enkele rolstoelwoningen.
De eenkamerwoningen bevatten een woon/slaapkamer, keuken, hal, douche, toilet, berging en balkon. De tweekamerwoningen hebben daarnaast een aparte slaapkamer en de driekamerwoningen twee aparte slaapkamers.
In elke woning wordt elektrisch gekookt en de centrale verwarming kan men naar believen regelen. 
Behalve over woningen beschikt het centrum over recreatieruimten, waarin sociale, maatschappelijke en rekreatieve aktiviteiten plaatsvinden.
In het centrum zijn aanwezig een speciale op bejaarden afgestemde liftinstallatie, waarmee de bewoners in noodgevallen dag en nacht hulp kunnen inroepen.
Een huismeester staat de bewoners met raad en daad ter zijde.
De hulpverlening vindt plaats via de gezondheidsorganisaties (gezinsverzorging en wijkverpleging) en het open bejaardenwerk.
Door de samenwerking van de plaatselijke instellingen en organisaties fungeert het centrum als hulppost voor de bejaarden in hun eigen omgeving.
Het centrum is in de eerste plaats bestemd voor inwoners van de gemeente Nederlek, die 60 jaar of ouder zijn. Daarnaast komen ook diegenen, die op enigerlei wijze met Nederlek verbonden zijn, in aanmerking (familierelaties, oud-inwoners e.d.).
De verzorging van de administratie en het beheer van het wooncentrum is opgedragen aan Bureau Van Rooy, Ooster Lekdijk 10 te Krimpen aan de Lek, tel. 01807-22466. Wenst u nadere inlichtingen, belt u dan gerust.

SON - Nederlek Nieuws 1986

Bron: Nederlek Nieuws, 2e jaargang nummer 12, 28 januari 1986.