Over SON

Over SON

Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek is in 1974 opgericht. SON heeft als doel het verschaffen van seniorenhuisvesting en indien nodig verzorging. Het bestuur heeft getracht dit doel te bereiken middels de bouw van wooncentrum De Dertienhuizen, Marijke Staete en De Rotonde. Met deze appartementencomplexen wordt getracht een aantal voorzieningen samen te brengen, waardoor uitbreiding van de plaatselijke vormen van hulp- en dienstverlening mogelijk wordt gemaakt. 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van SON verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en zorgt dat het doel van SON wordt bereikt. SON werkt zonder winstoogmerk. Momenteel telt het bestuur vier leden:

Het bestuur vergadert minimaal één keer per maand.