Bewonerscommissie

Bewonerscommissie
De Dertienhuizen

De bewonerscommissie bestaat uit huurders en richt zich op de belangen van bewoners van de huurwoningen;

 

Praktisch gezien betekenen deze voorwaarden dat een bewonerscommissie de huurders in het complex op de hoogte houdt van wat ze doet. Ze betrekt de huurders ook bij het bepalen van haar standpunten en haar inzet in het overleg met de verhuurder. Minstens eenmaal per jaar houdt de bewonerscommissie een vergadering voor de huurders. Daarin vertelt en motiveert het ‘bestuur’ van de bewonerscommissie wat ze in het afgelopen jaar heeft gedaan. En ze legt de plannen voor het volgende jaar ter goedkeuring voor aan de huurders. De bewonerscommissie moet alle huurders van de woningen in het complex waarvan zij de belangen behartigt, in staat stellen zich bij haar aan te sluiten.